Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

Nieuws

Afbeelding Switching Talent

Switching Talent als opstap naar meer samenwerking binnen de circulaire economie

Circulaire economie is booming business. We zien dan ook enorm veel mooie projecten ontstaan, stuk voor stuk goede voorbeelden van meer circulair werken en ondernemen. De sector creëert ook veel nieuwe jobs: jobs die bovendien toekomstbestendig zijn, want het sluiten van materiaalkringlopen zal de volgende jaren enkel maar aan belang winnen. Ondernemingen die actief zijn in de circulaire economie (of dit graag zouden willen worden) hebben er alle belang bij om nauw samen te werken met andere ondernemingen in hun waardeketen. Hier ligt ook een opportuniteit voor bedrijven in zowel de reguliere als de sociale economie. Het project Switching Talent kan op een laagdrempelige manier helpen.

Switching Talent kan helpen met

  • Het aanscherpen van de (circulaire) competenties van de medewerkers op verschillende manieren en op verschillende niveaus (management, arbeiders op de werkvloer …), bv.:
    • door te zien hoe er aan circulariteit wordt gewerkt bij de andere onderneming
    • door een beter inzicht te krijgen in de waardeketen en nieuwe mogelijkheden te zien om kringlopen verder te sluiten
    • of door het leren van heel praktische/technische vaardigheden die kunnen helpen op circulair vlak (bv. beter onderhoud van materialen, circulair aankopen, …)
  • Het aanbieden van een extra manier voor ondernemingen om elkaar beter leren kennen via hun medewerkers en zo een vertrouwensband verder uit te bouwen/nieuwe samenwerkingen aan te gaan

Hoe werkt het?

Switching Talent biedt individuele werknemers de kans om gedurende korte tijd, ongeacht statuut / leeftijd / functie / …, mee te lopen in een andere, nieuwe, prikkelende werkomgeving.

Samen met de werknemer verfijnen we leervragen en gaan we op zoek naar de juiste match en omgeving om eraan tegemoet te komen. Zo kunnen vanuit specifieke leerbehoeften en onder begeleiding talenten en competenties in de praktijk versterkt worden.

Meer weten over Switching Talent?

Contacteer ons via:

Of neem een kijkje op de website van Switching Talent
Combinatielogo ESF