Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

Nieuws

Jong Digidak in Borgerhout

DIGIjong overbrugt de digitale kloof in Borgerhout

Bij de start van de coronacrisis kregen we veel signalen dat kwetsbare kinderen niet mee konden met het afstandsonderwijs omdat ze thuis geen computer hadden. We stapten dan ook met veel plezier mee in het initiatief van Haakz vzw en het district van Borgerhout om samen een project uit te werken dat deze jongeren sterkt.

Om echt te werken aan digitale inclusie van kansarme kinderen is het belangrijk om, behalve het ter beschikking stellen van laptops, ook te investeren in hun digitale vaardigheden. Om deze kwetsbare jongeren maximaal te bereiken werken we samen met lokale huiswerkbegeleidingsinitiatieven van organisaties zoals Safe Space en Mobadara.

De doelgroep van het project zijn kansarme kinderen van 10-12 jaar die thuis geen laptop of computer bezitten. Deze kinderen worden dan uitgenodigd om in 4 sessies van telkens 2 uur, digitale basisvaardigheden te leren. De lessen die de kinderen krijgen zijn uiteenlopend: van het kiezen van veilige wachtwoorden tot het gebruiken van apps. Op het einde van dit traject krijgen de jongeren ook een eigen laptop mee naar huis die werd geschonken door Port of Antwerp. Het project levert zo een belangrijke bijdrage in het dichten van de digitale kloof.  

Voor meer info kan je terecht bij Jef