Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

Nieuws

Rs3325 2797 kalmthoutse hei heivlinder

De natuur ernstig nemen: SCK CEN en VITO geven, samen met Blenders, het zeer goeie voorbeeld

Iedereen met enig gewicht in beleid heeft er de mond van vol: er moet meer natuur komen. Natuur heeft de beste en goedkoopste oplossing voor klimaatadaptie (of hoe een volwassen boom ook gewoon schaduw geeft) en voor overstromingen en droogte (of hoe meanderende beken en rivieren met hun moerassen veel meer water kunnen bergen en het ook langer beschikbaar houden in de zomer). En dan is er nog de biodiversiteitscrisis zelf, waarbij insecten zodanig te lijden hebben dat zelfs de bestuiving van eetbare gewassen in het gedrang komt. En dus is er ook daar mee natuur nodig, veel meer natuur. Maar hoe doe je dat? Waar vind je de ruimte?

Een beheerplan voor SCK CEN en VITO

Enkele jaren geleden was er de Green Deal Bedrijven en biodiversiteit. Daarin beloofden de deelnemende bedrijven meer te doen voor biodiversiteit op hun eigen terreinen. Die Green Deal was een groot succes. Twee van de deelnemers waren SCK CEN en VITO, beiden buren in Mol. Ze maakten hun engagement concreet met de opmaak van een grondige natuurvisie / natuurbeheerplan, samen goed voor pakweg 400 hectare, deels bedrijventerrein, deels bos. Blenders was mee betrokken bij de opmaak van die plannen.

Het meest bijzondere aan die beheerplannen zit niet in het goede beheer van de bossen, hoe belangrijk ook. Nee, vooral de keuzes voor het bedrijventerrein vallen op: de integrale groene ruimte tussen de gebouwen wordt natuur zoals je dat in een natuurgebied zou doen.

SCK CEN en VITO hebben daar ook zeer goeie troeven voor: de site ligt op een historische landduin met zeer schrale gronden. De heide schiet er bij wijze van spreken zomaar uit de grond.

Van beheerplan naar uitvoering

Beheerplannen maken is één ding, ze kwaliteitsvol uitvoeren een heel ander verhaal. Dat is wel de keuze die SCK CEN en VITO maken. Via een openbare aanbesteding hebben ze gezocht naar een partner, die hen met een looptijd van tien jaar gaat begeleiden om te zorgen voor de kwaliteitsvolle uitvoering van het beheer. Dat wil zeggen: zorgen voor goede bestekken met kwaliteit als criterium, voorzien in de nodige opleiding van technisch personeel, het wetenschappelijk opvolgen van populaties van doelsoorten (bijv. de heivlinder) en indicatieve soorten (heel wat planten en insecten), de verslaggeving voor de overheid, enz.

Het fijne is dat Blenders die contracten heeft toegewezen gekregen. Daar zijn we echt fier op. Het is zondermeer uniek dat twee industriële organisaties op deze wijze investeren in natuur en Blenders mag daar een centrale speler in zijn.

Wat gaat er gebeuren?

Eigenlijk is het al aan het gebeuren. De eerste aanbesteding is al toegekend en de werken starten gauw: zowat alle beplantingen zoals je die ziet in tuinen verdwijnen en worden vervangen door stukken heide en heischrale, bloemrijke graslanden. Daarvoor wordt ondermeer maaisel uit natuurgebieden in de Kempen ingezet. Inheemse struiken als gaspeldoorn, brem, gagel en misschien wel jeneverbes worden aspectbepalend. Dat is nu al bezig. De eerste resultaten zijn al zichtbaar.

En natuurlijk gaan we nog aan de bossen werken en aan de vennen en de natte heide en … En vooral, we gaan niet alleen inrichten, maar zorgen dat het beheer stabiel gevoerd wordt, jaar na jaar. En natuurlijk wordt er in die natuuromgeving ook gezorgd voor mooie plekken, waar de personeelsleden van beide organisaties een rustplek, zelfs een werkplek vinden.

Ook bij jou?

Er is meer natuur nodig. Vaak wordt dan gekeken naar verre plekken in min of meer afgelegen natuurgebieden. Maar dat hoeft niet: het kan ook gewoon bij jou in de tuin of bij jou in de groene ruimte rond je bedrijf. Er zijn ondertussen al heel wat bedrijven die je daarin goed kunnen adviseren. Ook bij Blenders kan je desgewenst terecht.

Je helpt er niet alleen de natuur mee, maar ook jezelf en je medemensen.

Wil je meer info?

Neem dan contact op met Jan Van den Berghe
Klik hier