Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

Nieuws

ATK NB 04 24

Creëer betekenisvolle connecties in onze ArmenTeKort buddywerking

Als buddy in onze Kempense ArmenTeKort buddywerking is het van onschatbare waarde om er te zijn voor anderen die met armoede leven. Het betekent aanwezig zijn als een luisterend oor, terwijl we tegelijkertijd een gezonde emotionele afstand bewaren. Een uitdaging, maar met de juiste handvaten uit de verbindende communicatie zeker mogelijk.

Sympathie vs. empathie

Sympathie kan soms oppervlakkig zijn, waarbij we reageren zonder werkelijk in te leven in de ander. Empathie daarentegen betekent reageren met diepe inleving in de ander. Het vergt stilte, volledige aandacht voor de ander, en het vermogen om jezelf opzij te zetten om écht te luisteren.

Medelijden vs. mededogen

Medelijden is vaak inleven vanuit onszelf, terwijl mededogen juist het inleven is vanuit de ander. Medelijden kan energie onttrekken, terwijl mededogen een diepe verbinding creëert doordat de ander zich werkelijk gehoord en begrepen voelt.

Hoe praktiseer je mededogen?

Mededogen begint bij stilte en actief luisteren. Het gaat om het jezelf verplaatsen in de emoties en behoeften van de ander, zonder je eigen emoties of mening voorop te stellen. Vragen stellen zonder oordeel, puur om de ander te begrijpen en erkennen, versterkt de band.

In de ArmenTeKort buddywerking streven we naar mededogen in onze communicatie. Het betekent niet alleen aanwezig zijn, maar ook écht luisteren, begrijpen en steun bieden zonder onze eigen emoties op de voorgrond te plaatsen.

Bouwen aan echte verbinding

Het is van onschatbare waarde om gehoord en begrepen te worden, vooral voor mensen die zich in moeilijke situaties bevinden. Door mededogen toe te passen in onze communicatie, leggen we de basis voor diepere, betekenisvolle connecties.

Wanneer mensen zich engageren om buddy te worden, nemen zij deel aan een workshopreeks. Daarin worden de nodige handvaten aangereikt om vertrouwen op te bouwen, verbinding te maken met de ander, verschillende perspectieven in te nemen en krachtgericht te kijken. Het is een steeds boeiende en verrijkende ervaring voor alle deelnemers.

Benieuwd?

Kom dan naar een infosessie over onze werking.

We vertellen er alles over onze werking en de buddy opleiding.

Schrijf je hier in