Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

Nieuws

Op 41 Europa WSE

Co-creatiesessie toekomstscenario’s in Europa WSE’s oproep 41: regionale organisatienetwerken

Europa WSE investeert in de opstart van 18 regionale organisatienetwerken waarin lokale besturen en organisaties samen leren en samen acties opzetten rond de 4de pijler inburgering, het participatietraject voor nieuwkomers. Het participatietraject moet nieuwkomers in Vlaanderen de kans geven om hun sociaal netwerk te versterken en verbreden door bijvoorbeeld samen met een buddy op pad te gaan, zich in te zetten als vrijwilliger of een kennismakingsstage te doen in een organisatie of bedrijf.

De oproep staat nog open tot 31 mei 2023, en als lokaal bestuur of als samenwerkingsverband van lokale besturen kan je een project indienen.

Alle info vind je hier

Van zodra de promotors via deze oproepronde zijn geselecteerd, zal er een oproep worden gelanceerd waarop inhoudelijke projecten ingediend kunnen worden. Voor het vormgeven van deze oproep (voorwaarden, leervraag boven productievraag, procesmanagement, ...) kwamen op 25 april enkele spelers samen om onder begeleiding van Tweeperenboom mee te schrijven.

Vanuit Blenders deelden we onze inbreng vanuit onze ervaring met het opzetten van diverse samenwerkingsverbanden en consortia en het vormgeven van laagdrempelig aanbod voor en met diverse doelgroepen.

Wist je dat je bij Blenders steeds terecht kan voor reflectie, reflexive monitoring en een klankbord in projectvoortgang?

We nemen deze rol o.a. reeds op binnen het Kempense consortium Kilmaatmakers’dat door IOK wordt getrokken, en binnen lerend netwerk Circulair Bouwen en Maken dat georganiseerd wordt vanuit VLAIO.