Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

Nieuws

CBIP NB 01 242

Circulair Business Innovatie Programma - Waar staan we?

Wat hebben meelwormen, sari's en ondernemende vrouwen, trailblazers, fietsbibliotheken en activering, compost, symbiose op bedrijfsterreinen, duurzaam textiel voor de zorg, voedselreststromen en nieuwkomers, projectbeheer duurzaam bouwen, ... met elkaar gemeen? Het zijn allemaal topics/ideeën waarrond de deelnemers aan de twee rondes van het Circular Business Innovation Program (CIBIP) hebben gewerkt in 2023. En dit allemaal in een Noord-Europese context met deelnemers uit Vlaanderen, Noord-Frankrijk, Denemarken, Zweden en Noorwegen in het kader van een small-scale Interreg North Sea Region project gefinancierd door de Europese Unie.

Het is een mooi jaar geweest vol met creativiteit, inspiratie en volharding van de deelnemers om het circulaire denken te integreren of te versterken in hun business modellen. Tijdens de twee iteraties van het programma hebben onze deelnemers zowel circulaire praktijken als klantgericht werken omarmd. Het programma was voor hen een platform om hun zakenidee te verfijnen, duurzame business modellen te ontwikkelen en meer inzicht te krijgen in de circulaire economie. We waren onder de indruk van de toewijding van de deelnemers om mee positieve verandering in gang te zetten! Tijdens de gezamenlijke workshops, discussies en masterclasses werkten ze niet enkel aan hun circulaire business model, maar lieten ze ook zien dat ze in bredere zin mee willen werken aan een duurzamere wereld m.b.t. milieu, klimaat en zeker ook de sociale aspecten en de impact op hun gemeenschappen.

Nu het einde van het programma aan het naderen is, zijn we nog verder aan het uitwerken hoe het programma verder geschaald kan worden. Zo zijn we onder andere een handboek aan het schrijven zodat we onze leerlessen kunnen delen en het programma ook elders repliceerbaar is in zijn geheel of modulair combineerbaar met bestaande innovatie- of circulaire leerprogramma's. De partners zijn aan het uitwerken hoe ze dit programma mee kunnen nemen in hun eigen aanbod en waar toekomstige samenwerkingen kunnen liggen. Hierover hoor je binnenkort meer.

Daarnaast blijven we verder bouwen aan een gezamenlijk netwerk van alumni en andere toekomstgerichte circulaire ondernemers.

Wil je meer info? Neem dan contact op met Jan Van Laer of Stefan Helsen.

Logo Interreg North Sea Region1