Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

Nieuws

Afbeelding Natuurwerk

Blenders helpt Natuurwerk naar meer natuurkwaliteit

De laatste jaren wint de natuur sterk aan maatschappelijk belang. Wetenschappers benoemen de biodiversiteitscrisis en de klimaatcrisis als existentieel bedreigend voor mens en planeet. De soms lastige consequenties ervan wegen op het dagelijks leven van mensen en op de economie. Zo worden het thema’s in het centrum van het politieke debat. De vraag naar meer natuur klinkt steeds luider, ook al omdat natuur vaak de meest eenvoudige en goedkoopste oplossing is voor klimaatadaptatie. En wie dat combineert met kwaliteitsvol beheer helpt meteen de biodiversiteit.

Natuurwerk vzw is één van de grote groene SE-bedrijven in Vlaanderen, en werkt sinds meer dan 25 jaar aan bos, natuur en groen (de meeste van de meer dan honderd arbeiders komen uit zgn. kansengroepen). Natuurwerk ziet natuurkwaliteit niet alleen als een maatschappelijk doel, maar ook als een businessmodel (People, Planet, Profit). Als kwaliteitsvolle natuur belangrijk is, dan is er ook geld mee te verdienen voor bedrijven. En dus voor Natuurwerk.

Kwaliteitsvol werken rond natuur vergt kennis en een volledig aanbod van natuuradvies over uitvoering tot natuurstudie en monitoring. Dat is niet zo eenvoudig.

Daarom heeft Natuurwerk de Eco-cel, de ecologische cel opgezet, waarin enkele medewerkers werken aan kennisopbouw in het bedrijf en bij de arbeiders en ploegbazen. Omdat Blenders beschikt over een heel stuk ervaring rond ecologie en natuurbeheer wordt nauw samengewerkt, en wordt de expertise van Blenders ingebed in Natuurwerk.

Een zoveelste voorbeeld van hoe Blenders tegelijk een maatschappelijk thema dient en daarmee het bedrijfsleven in de Kempen versterkt.

Meer weten over Natuurwerk?