Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

INNOVATIES

Link foto

Lokaal Partnerschap LINK: Een Schakel Naar Inclusie

Looptijd: 1/1/2024 – 31/12/2030
Het Lokaal Partnerschap LINK zet zich in om de meest kwetsbare individuen in onze samenleving te ondersteunen. Dit initiatief, een samenwerking tussen diverse organisaties met specifieke expertise, beoogt het wegnemen van barrières die volledige maatschappelijke participatie in de weg staan. Het partnerschap richt zich op niet-beroepsactieven en werkzoekenden met complexe problematieken, met het doel hen te begeleiden naar duurzame participatie en activering.

Meer over LINK

In een wereld waar gelijkheid en inclusie meer dan ooit centraal staan, erkent Lokaal Partnerschap LINK de noodzaak om de diepgewortelde uitdagingen aan te pakken die een volledige maatschappelijke participatie voor velen belemmeren. België, en Vlaanderen in het bijzonder, kampt met een lager percentage actieve deelnemers aan de arbeidsmarkt in vergelijking met onze buurlanden, een teken dat er nog veel werk aan de winkel is. LINK is geboren uit de erkenning dat de bestaande systemen en structuren onvoldoende toegerust zijn om de complexe en veelzijdige problematiek van onze doelgroep aan te pakken.

Dit initiatief is het antwoord op een Europese oproep voor het bevorderen van inclusie, waarmee subsidie beschikbaar werd gesteld om specifiek diegenen te ondersteunen die zich aan de rand van de arbeidsmarkt bevinden. De partners binnen LINK, waaronder KINA vzw, Blenders, Bethanië GGZ, Emmaus, Arktos, Emino, en VDAB, vormen een robuuste coalitie die ieder vanuit hun eigen specialisme bijdraagt aan een holistische aanpak. Deze aanpak is essentieel om de diverse en complexe uitdagingen waar onze doelgroep mee kampt, effectief aan te kunnen pakken.

De samenwerking strekt zich uit over verschillende lokale overheden, en bestrijkt de gemeenten Brecht, Essen, Kalmthout, Ranst, Schelle, Schilde, Wijnegem, Zandhoven, en Zoersel. Dit lokale netwerk is cruciaal om de doelgroep te bereiken en effectief te ondersteunen. Door het bundelen van krachten en het delen van kennis en middelen, streeft LINK ernaar om een significante en duurzame impact te maken op het leven van individuen die tot nu toe te vaak over het hoofd zijn gezien.

De projectwebsite, waar je terecht kan voor meer informatie, is in ontwikkeling.

Consortium

De organisaties KINA vzw, Blenders, Bethanië GGZ, Emmaus, Arktos, Emino, en VDAB werken samen met de lokale overheden Brecht, Essen, Kalmthout, Ranst, Schelle, Schilde, Wijnegem, Zandhoven, en Zoersel.

Logo Link Bewerkt

Impact

LINK is toegewijd aan het creëren van een meer inclusieve samenleving door de meest kwetsbare individuen te ondersteunen. Het project investeert in de opbouw van vertrouwensrelaties en biedt maatwerk in begeleiding, met het oog op volledige participatie en activering.

Contactpersonen