Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

INNOVATIES

Foto artikel Meer natuur in het groen

Natuur bij de mensen: een ecologische verschuiving

De mensheid lijkt zorgen te hebben. We maken ons – en terecht – zorgen om het klimaat, om water, om onze gezondheid, om bestuivers, om biodiversiteit, om … Van veel van die problemen zeggen wetenschappers dat de natuur een (belangrijk) deel van de oplossing is.

Eigenlijk weten, voelen we dat allemaal: we gaan wandelen en fietsen in die natuur.

Maar waar is de natuur? We hebben die weggestopt in natuurreservaten, meestal op de grens van de gemeente. In de urbane omgeving hebben we de natuur verdrongen.

Als de natuur de oplossing is, dan moet er meer natuur zijn en vooral veel dichter bij: in je eigen tuin, in je eigen straat, in de menselijke omgeving. Daar moet de natuur terugkeren.

Blenders werkt daaraan. De afgelopen jaren hebben we een pioniersrol gespeeld rond natuur in openbaar groen, in industrieterreinen, op plaatsen waar mensen zijn. Diverse projecten zoals 2B Connect of Groen in de Stad hebben we al gedaan.

Vandaag lopen er projecten in Turnhout en Beerse, waar we naar de urbane omgeving kijken als was het een natuurreservaat. In Turnhout doen we dat voor een begraafplaats.

Blenders denkt dat dit een toekomstproject is: op systemische wijze groen vervangen door natuur. Daar willen we aan werken.

Contactpersoon