Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

Dr Maarten Van Alstein, Senior Researcher at Flemish Peace Institute, Author

Maarten Van Alstein bewerkt

Dr Maarten Van Alstein, Senior Researcher at Flemish Peace Institute, Author

Contradictions and tensions regularly run high in our society. Themes such as migration, gender or woke easily heat up tempers. Many are concerned about polarization in our schools, online and in public discourse. How can we deal with polarisation and conflict in a non-violent way – both in our daily lives, at work and online as well as in public debate?

Dr Maarten Van Alstein, Senior Onderzoeker bij Vlaams Vredesinstituut, Auteur

Tegenstellingen en spanningen lopen in onze samenleving met de regelmaat van de klok hoog op. Thema’s als migratie, gender of woke verhitten makkelijk de gemoederen. Velen maken zich dan ook bezorgd om polarisatie in onze scholen, online en in het publieke debat. Hoe kunnen we op een geweldloze manier omgaan met polarisatie en conflict – zowel in ons dagelijks leven, op het werk en online als in het publieke debat?