Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

Casus

Casus Health Seminarie

WAT VERTAALT HET LICHAAM?

De traditionele benadering van ziektes, leidt ons bij het stellen van de diagnose en de therapeutische aanpak mogelijks langs een te eng en vrij stereotiep pad. Zo het verhaal van een patiënte met pijnklachten in de buik. De reguliere aanpak bracht geen aanwijsbare oorzaak of doeltreffende behandeling. De doorbrak kwam er door de persoon te benaderen met een ruimere bril, waardoor mogelijke systemische invloeden ( gebeurtenissen in familieverband) zichtbaar werden.

Mevrouw C, 71j, diabetespatiënt

Mevrouw C kampte sinds een appendicitis operatie reeds 6 maanden met pijnklachten in de buik. Na herhaaldelijke consulten bij de internist en met verdere onderzoeken (CT scan/labo/ stoelgang) vinden we geen aanwijsbare oorzaak of doeltreffende behandeling.

Bij verder navragen over haar ‘mentale’ toestand , geeft ze aan heel erg gelukkig te zijn in haar leven, dat alles met haar partner, kinderen en kleinkinderen goed gaat, MAAR dat ze precies altijd ‘waakzaam’ blijft voor ‘dreigend onheil’.

Wetende dat deze angst eerder iets vertelt over haar verleden dan over haar toekomst, ga ik hier wat verder op in. Ze vertelt dan dat haar vader zelfmoord pleegde 40j geleden, en dat dit voor de hele familie totaal onverwacht was.

Ik leg haar de mogelijke link uit tussen de pijnklachten in haar buik en dit oud (mentaal) trauma en stel haar voor om hiermee verder wat aan de slag te gaan, door gesprekken en lichaamsgericht (energetisch) werk.

Na 3 behandelsessies bij de osteopaat en wat begeleidende gesprekken geeft mevrouw C aan pijnvrij te zijn.

- Dr. Forier (InnSaeiMed)

Health 4.0 – een andere kijk op gezondheid !