Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

cases

Logo Interreg Vlaanderen Nederland1

2B Connect

Biodiversiteit wordt ook voor het bedrijfsleven een belangrijk item. 2B Connect helpt 70 bedrijven in de grensstreek Vlaanderen-Nederland hun terreinen natuurgericht in te richten en geeft zo rechtstreekse invulling aan de Biodiversiteitsstrategie 2020 van de Europese Commissie, namelijk inzetten op de ontwikkeling van groene infrastructuur.

Periode

Januari 2016 - december 2019

Blenders contactpersoon

Marloes Loots

Rol Blenders

Trekker werkpakket ‘Kennis en Netwerk’; Vergroenen bedrijventerreinen (casus Beerse)

Over 2B Connect

Blenders is één van de 19 partners die tot eind 2019 in de grensstreek België-Nederland werken aan meer biodiversiteit op bedrijventerreinen. Blenders is trekker van het werkpakket ‘Kennis en Netwerk’, en helpt mee aan de vergroening van de bedrijventerreinen in Beerse.

Met de steun van de Europese Unie en de Provincie Antwerpen.

Meer biodiversiteit op bedrijventerreinen

Steeds meer bedrijven willen hun terreinen natuurgericht inrichten en beheren. De groene infrastructuur die zo ontstaat speelt een belangrijke rol als grensoverschrijdende natuurverbinding. Bovendien zorgt beplanting van onder meer bomen en struiken voor betere luchtzuivering, minder geluidsoverlast en een aangename omgeving voor buitenactiviteiten.

Vaak ontbreekt bij bedrijven echter de nodige kennis en ondersteuning om meer natuurgericht te werken. Van januari 2016 tot december 2019 helpt 2B Connect minstens 70 bedrijven hun terrein groener in te richten. Via een opleiding reikt 2B Connect instrumenten aan, zoals een biodiversiteitsscan, die bedrijven helpen biodiversiteit in te passen in de bedrijfsvoering. Het project ontwikkelt ook een rekenapplicatie die bedrijven toont waarom investeren in groene infrastructuur loont. In Vlaanderen en Nederland lopen al verschillende projecten om bedrijventerreinen biodiverser in te richten. Dit Europese project vormt daarop een zeer belangrijke aanvulling.

2B Connect ontvangt via Interreg Vlaanderen-Nederland 3.012.583 euro om de komende drie jaar minstens 70 Vlaamse en Nederlandse bedrijfsterreinen biodivers in te richten. Interreg Vlaanderen-Nederland is een Europees fonds voor regionale ontwikkeling in het grensgebied België-Nederland.

De partners uit Vlaanderen zijn: de Vlaamse Overheid (dept LNE, ANB), EV INBO, Provincie Antwerpen, Blenders, Inverde, Regionaal Landschap Lage Kempen, Regionaal Landschap Noord-Hageland, Stad Aarschot, Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant, Nolimpark, VBM NV, SCR-Sibelco en Stad Lommel.

De partners uit Nederland zijn: Provincie Noord-Brabant, Gemeente Helmond, Gemeente Maastricht, Huis van de Brabantse Kempen, Zeeuwse Milieufederatie en Stichting Landschapsbeheer Zeeland.