Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

Diensten

"We zijn er zowel voor ondernemers en bedrijven als voor organisaties en overheden."
001 Link Copy 01
Verbinden
Kruisbestuiving

BLENDERS helpt jouw lokale overheid!

Vanuit haar brede expertise is BLENDERS steeds beter gewapend om lokale overheden te ondersteunen bij de realisatie van diverse beleidsdoelstellingen, al dan niet gekoppeld aan jouw SDG-doelen. Bekijk zeker onze mogelijkheden!

Ben jij bestuurder of ambtenaar bij een lokale overheid? Weet dan dat BLENDERS klaar staat om jou te helpen bij het realiseren van je doelen. Dankzij onze jarenlange expertise met zeer diverse maatschappelijke thema’s, zijn we ondertussen goed uitgerust om oplossingen aan te reiken, adviezen te geven of als innovatiepartner mee te werken aan nieuwe uitdagingen. Onze ondersteuning komt bovendien rechtstreeks ten goede aan één of meer van jouw SDG-doelen.

Een greep uit onze mogelijkheden:

 • We helpen lokale besturen bij het opmaken van een omgevingsanalyse, voorbereiding van meerjarenplannen, uitvoering van het lokaal sociaal beleid, faciliteren van partipatieprocessen met burgers, enz. (SDG 3, 11, 16, e.a.)
 • Met de Sustatool kunnen we jouw gemeente helpen om alle duurzaamheidsacties op een overzichtelijke manier in kaart te brengen en op te volgen. (alle SDG’s)
 • We dragen zorg voor een juiste begeleiding bij de integratie van OCMW- en gemeentediensten. (SDG 16)
 • We adviseren bij de invulling van jouw kinderopvang-noden, of de regierol kinderopvang. (SDG 3, 4, 5, 11)
 • Met Hop Up hebben we een prachtige oplossing voor gedeeld ruimtegebruik en creativiteitsontwikkeling van jonge kinderen. (SDG 3, 4, 5, 11)
 • We dragen actief bij aan e-inclusie met ons sterk DIGIDAK-concept. (SDG 5, 8, 9, 10, 11)
 • Dankzij Jong Digidak krijgen kinderen uit kwetsbare milieus kansen om zich digitaal te versterken, worden leerkrachten geholpen om mediawijsheid in hun lessen te integreren, en vinden jongvolwassenen gemakkelijker een job! (SDG 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11)
 • Wijken en buurten met een zwakke sociale structuur brengen we met onze UNIGO-aanpak weer tot leven. Waar mogelijk zetten we buurtzorgnetwerken neer. Waar nodig creëren we oplossingen gericht op integratie van nieuwkomers in je gemeente. (SDG 1, 2, 3, 5, 10, 11, 12, 15)
 • We gaan in jouw gemeente op zoek hoe we natuur weer terug naar de urbane ruimte kunnen brengen, met het oog op klimaatadaptatie, fysieke en mentale gezondheid van burgers, meer biodiversiteit, een aangename leefomgeving, enz. Participatie met bewoners is een vast onderdeel van dit verhaal. (SDG 3, 4, 6, 11, 12, 13, 15)
 • We maken plannen op om je lokale economie te versterken, en helpen die plannen in de praktijk te brengen. (SDG 8, 9, 11)
 • Als onafhankelijke facilitator of ‘intendant’ verzoenen we tegengestelde belangen en zoeken samen naar oplossingen voor hardnekkige problemen.
 • We kunnen je de weg wijzen naar tal van andere organisaties en experten in ons netwerk!

Wil je meer weten? Contacteer bart.wuyts@blenders.beof één van onze medewerkers.