Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

OPLEIDINGEN

Brochure Co P Innovatie cover2

Community of Practice rond Innovatie

6 workshops van telkens 1 dag (1ste workshop anderhalve dag) gespreid over 1 jaar - Start 1 en 2 april 2021
Workshop 1 vindt plaats in Domein Martinus, Sniederspad 133 te 2980 Halle-Zoersel
Schrijf hier in
Steeds meer bedrijven zetten in op innovatie. Omdat ze betere producten of diensten willen ontwikkelen, of omdat de markt en de veranderende omgevingsfactoren hen dwingen. Vaak worden in grotere bedrijven innovatiemanagers aangesteld of worden afdelingen begeleid om hun dienstverlening te innoveren. Uit onderzoek weten we dat innovatiemanagers nood hebben aan ondersteuning bij het vestigen van een innovatiecultuur in hun organisatie. Hier willen we hen graag bij helpen.

INNOVATIE, ESSENTIEEL MAAR NIET VANZELFSPREKEND

Sleutels tot innovatie

Innovatie binnen bestaande structuren is van nature moeilijk, omwille van de structuur, de vastgelegde procedures, de bestaande opdeling in departementen en zo meer.

Om als organisatie te kunnen innoveren zijn er een aantal voorwaarden:

 • Er moet een veilige omgeving zijn waarin kan worden geëxperimenteerd;
 • Creativiteit moet in die omgeving aanwezig zijn en worden gestimuleerd;
 • De middelen om te innoveren moeten aanwezig zijn: netwerk, mandaat, werkingsmiddelen en procedures gericht op innovatie, ...

Onderzoek naar innovatie binnen organisaties

Uit een eerste onderzoek bij een 20-tal organisaties is gebleken dat de ruimte tot innoveren moeizaam wordt gecreëerd. De weerstand bij management en uitvoerende functies is groot.
Innovatie wordt vaak beschouwd als incrementele aanpassingen om de bestaande procedures en cultuur amper in vraag te moeten stellen.

Organisaties die inzetten op innovatie doen dit eerst in een aparte cel. Het doel is de verschillende departementen begeleiden bij innovatieve projecten. Pas in een latere fase wordt innovatie ‘ingekanteld’ in de departementen.

Deze aanpak leidt tot een voorzichtige benadering waarbij in zowel fase een als fase twee ‘business as usual’ voorop staat. Organisaties hebben het moeilijk innovatie op een strategisch niveau te tillen of op een parallel spoor te zetten.

Innovatie wordt belemmerd door een gebrek aan hoogdringendheid, te weinig enthousiasme, het ontbreken van een mandaat en een focus op het beheer van het toegekende budget.

EEN CoP ALS HEFBOOM VOOR INNOVATIE

Als partner van designbureau WAAI (Jan Van Caneghem) zet Blenders een Community of Practice rond Innovatie op waarin we organisatie- of innovatieverantwoordelijken uit diverse sectoren samen brengen; managers uit grote, middelgrote of kleine bedrijven, social-profitorganisaties en (lokale) overheden.

De leden van de CoP kunnen elkaar helpen bij het creëren van opportuniteiten en het evalueren van innovatieprojecten:

 1. Kennis delen omtrent ervaring in innovatie: Onze eerste focus ligt op het delen van kennis omtrent het sturen of initiëren van innovatie. We onderzoeken daarbij voornamelijk de best-practices om middels design op een creatieve manier naar ons aanbod te kijken om tot nieuwe concepten te komen.
 2. Opportuniteiten tot innovatie in kaart brengen: De cross-sectorale aanpak helpt ons breder te kijken naar mogelijkheden tot innovatie. We leren van elkaar hoe gelijkaardige problemen, uitdagingen en opportuniteiten in andere sectoren zijn aangepakt.
 3. Begeleiden bij innovatieprojecten: We begeleiden leden van de CoP bij concrete innovatieprojecten. Dat kan gebeuren door onderlinge samenwerking tussen leden of door het zoeken naar geschikte partners om specifieke uitdagingen aan te pakken.
 4. Matchmaking en partner research: Naargelang de noden zich voordoen voor de verschillende innovatietrajecten van de deelnemers aan de CoP, zullen we op zoek gaan naar mogelijke partners en die in contact brengen met de betrokken deelnemer.

Verloop en locatie van de CoP Innovation

De community of practice loopt over een periode van een jaar. Indien Corona het toelaat starten we op 1 en 2 april 2021.

In een persoonlijk intake-gesprek gaan we na wat je belangrijkste doelen zijn. We bespreken de persoonlijke leerdoelen en de uitdagingen voor je organisatie. Zo kunnen we de aanpak van de CoP op maat maken van alle deelnemers.

Daarna volgen zes workshops van telkens een volledige dag; met uitzondering van de kennismakingsworkshop die over anderhalve dag is gespreid om onszelf de tijd te geven elkaar te leren kennen en een goede groepsdynamiek te vestigen.

Workshop 1 vindt plaats in Domein Martinus, Sniederspad 133 te 2980 Halle-Zoersel. De locaties van de andere workshops worden later vastgelegd.

 • WORKSHOP 1: 1 en 2 april 2021 (17u00-17u00) - Inleiding tot innovatie - Afhankelijk van de coronasituatie kan dit nog wijzigen!
 • WORKSHOP 2: 11 juni 2021 (9u00-17u00) - De cultuur van ondernemen
 • WORKSHOP 3: 3 september 2021 (9u00-17u00) - De strategie van innovatie
 • WORKSHOP 4: 29 oktober 2021 (9u00-17u00) - Technologie en IP
 • WORKSHOP 5: Datum nog te bepalen (9u00-17u00) - Hoe financier ik innovaties
 • WORKSHOP 6: Datum nog te bepalen (9u00-17u00) - Innovatieve organisaties
Inschrijven kan via deze link

Gratis online teaser

Ben je benieuwd naar dit traject? Wil je graag meer weten?

Schrijf je dan, geheel vrijblijvend, via onderstaande link in voor de gratis online teaser die plaatsvindt op 29 januari 2021.

Van 15u00 tot 17u00 staan Jan en Kris paraat om jouw vragen rond het traject 'Community of Practice rond Innovatie' te beantwoorden.

Schrijf hier in voor de gratis online teaser

Bijdrage deelnemers

 • We hanteren de vaste normen van grootte van organisaties zoals die zijn beschreven in de KMO-definities.
 • 3750,00 euro (excl. btw): Voor kleine bedrijven en organisaties tot 50 medewerkers en 10 miljoen euro omzet.
 • 5750,00 euro (excl. btw): Voor middelgrote bedrijven en organisaties tot 250 medewerkers en 50 miljoen euro omzet.
 • 7750,00 euro (excl. btw): Voor grote bedrijven en organisaties met meer dan 250 medewerkers en een omzet die meer bedraagt dan 50 miljoen euro omzet.
 • De vermelde prijzen zijn met uitzondering van de verblijfskosten in Domein Martinus. Deze bedragen ongeveer 350,00 euro (excl. btw).
 • Dit traject komt in aanmerking voor de kmo-portefeuille. Info kmo-portefeuille: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille

Facilitators

Tijdens dit ganse traject word je begeleid door:

 • Jan Van Caneghem
 • Kris Vander Velpen

Meer info over Jan en Kris vind je in de brochure.

powered by Typeform

Contactpersoon