Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

nieuws

Vacature Nieuwecollega3

Regionale medewerker Buddy Operations - Kempen gezocht

In de regio Kempen Oost werken Blenders vzw en ArmenTeKort vzw samen aan een innovatieve oplossing voor kansarmoede. Daarin staan buddywerking en empowerment centraal.

Om de buddywerking verder uit te bouwen in deze regio zoeken we een 'Regionale medewerker Buddy Operations'.

ArmenTeKort vzw zocht samen met academici, overheden, vrijwilligers, mensen die leven in een situatie van kansarmoede, bedrijven en professionele hulpverleners een antwoord op de vraag: "Hoe creëren we een nieuw maatschappelijk evenwicht dat kansarmoede de wereld uit helpt?"

Het antwoord is een innovatieve en wetenschappelijk onderbouwde duomethodiek waarin 'empowerment' centraal staat.

Tijdens een intensieve opleiding tot 'Meester in empowerment' leren kansrijke, veerkrachtige vrijwilligers de juiste competenties (kennis, vaardigheden en houding) om als kansbiedende buddy succesvol gekoppeld te worden aan een kanszoekende buddy, een persoon die leeft in een situatie van kansarmoede.