Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

Nieuws

Boeiende leefwereld ATK

In Geel maken burgerinitiatieven en overheden samen de wereld van morgen

De strijd tegen de armoede is nog lang niet gestreden, integendeel. Ondanks de vele hulpverleners en initiatieven die er zijn om mensen in armoede te ondersteunen en vooruit te helpen, blijven de armoedecijfers schrijnend. Ook in de Kempen. Dat we dit als samenleving graag anders willen zien, is evident. Gelukkig komen burgers spontaan zelf in actie. Steeds meer burgerinitiatieven ontkiemen en maken mee de samenleving van morgen. Het is bijzonder krachtig wanneer overheden er expliciet voor kiezen om deze burgerinitiatieven te laten floreren.

ArmenTeKort Kempen, een burgerinitiatief bij uitstek, wil door middel van een buddywerking kansarmoede doorbreken. Dat doen ze door kansrijke burgers te verbinden met minder kansrijke burgers. Gedurende een traject van twee jaar versterken opgeleide vrijwilligers de krachten en talenten van mensen die het geloof in zichzelf verloren hebben. ArmenTeKort creëert daarbij een belangrijke extra welzijnspijler naast de reguliere hulpverlening.

Tot nog toe kon ArmenTeKort in de Kempen gerealiseerd worden met de steun van Europese subsidies. In 2021 starten we onze eerste langdurige samenwerking met de stad Geel. Geel kiest heel bewust voor de ondersteuning van ArmenTeKort in de strijd tegen armoede. De komende jaren zal de stad ondersteuning en middelen inzetten om Geelse kansenzoekers te koppelen aan een buddy.

Is jouw stad of gemeente ook benieuwd hoe zo’n samenwerking kan worden opgezet? Neem dan contact op met Suzy Maes, suzy.maes@blenders.be, 0475 46 42 11.

Logos Ru RANT ATK