Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

INNOVATIES

Prent webstite blenders

Ondernemers voor een inclusieve samenwerking: transnational network of pioneers

Looptijd: 01/09/2020 tot 31/12/2022
Veel ondernemers ageren al met de mindset van ‘maatschappelijke stakeholder’. De coronacrisis zorgt bij sommigen voor het aanwakkeren van de sense of urgency rond inclusief ondernemen – bij anderen net niet. Blenders exploreert samen met Dwarsdenkers / Living Lab Moving Marseille en WEB welke dynamiek tussen overheid en arbeidsmarkt-katalysators zorgt voor de meeste duurzaamheid en inclusie. Van Rotterdam tot Marseille, om te landen in Vlaanderen.

Meer over 'ondernemers voor een inclusieve samenleving'

Ondernemers zijn meer dan enkel producent, dienstenaanbieder, werkgever.

Wat als een daklozenproject een toeristische trekpleister wordt? Wat als sterrenchefs ondersteuning krijgen van kooktalenten van vrouwen uit achtergestelde wijken? Wat als een bank nieuwe bankiers gaat zoeken in sportclubs van wijken? Wat als een bedrijf haar grond ter beschikking stelt van activisten om er een metropolitaan park van te maken? Wat als een ondernemer tientallen collega’s overtuigt kwetsbare jongeren hun kwaliteitsvolle stageplek te geven? Wat als een verzekeringsbedrijf senioren aanwerft voor de jobs van de toekomst? Wat als startups kiezen voor duurzaamheid als nieuwe business..?

Speelt de overheid een versnellende dan wel afremmende rol?

Welke dynamiek tussen overheid en arbeidsmarkt-katalysators zorgt voor de meeste duurzaamheid en inclusie?

Hoe we omgaan met de nieuwe, post-corona realiteit zal mee bepalen hoe deze nieuwe realiteit verder vorm krijgt. Integratie in en participatie aan de samenleving zal ook in de toekomst voor een deel gebeuren via tewerkstelling, en de Vlaamse arbeidsmarkt zal op zoek blijven gaan naar mogelijkheden om vacatures ingevuld te krijgen. Fluïditeit van ondernemerschap, erkenning en versterking van societal actorship in het aanzwengelen en op gang houden van de inclusieve Vlaamse arbeidsmarkt zal - ook post-corona - enkel maar aan belang toenemen.

Met de steun van ESF focust Blenders samen met Web en Dwarsdenkers op volgende centrale vragen.

Hoe kunnen ondernemers versterkt worden in hun maatschappelijke rol die inclusiviteit op de Vlaamse arbeidsmarkt versnelt?

Hoe kunnen ondernemers met overtuiging een uitgesproken maatschappelijke rol spelen én er ook sterker van worden?

Van september tot december 2020 steken we onze voelsprieten uit en gaan in dialoog met inspirerende praktijken. Uit deze voorbereidende exploratie en bevraging, zetten we een innovatief transnationaal partnerschap op: van Rotterdam over Antwerpen tot in Marseille.

Wat als ondernemers zich maatschappelijk engageren én er als bedrijf beter van worden?

Wat als we de vertaalslag kunnen maken tussen de veelheid aan ‘place based potential?

Kunnen we:

(1) mutual learnings trekken uit Rotterdam, de stad van 2 snelheden, rijk aan impactvolle initiatieven?

(2) leren van Marseille en haar regio, vol veerkrachtige ondernemers die de veerkrachtige samenleving maken?

(3) empoweren en de brug bouwen naar onze Vlaamse context waar de groeiende tendens aan inclusief ondernemen gevoed en voortgezet dient te worden – zeker nu corona het landschap hertekent?


Meer weten? Betrokken worden?

Neem contact op!

Dit project wordt medegefinancierd door het Europees Sociaal Fonds.

Financiële steun

Bijdrage vanuit ESF: 165.000 euro (gereserveerd)

Bijdrage vanuit VCF: 110.000 euro (gereserveerd)

Combinatielogo Esf Vlaio

Contactpersoon