Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

EVENEMENTEN

Brochure Co P Innovatie cover2

Hoe ontwikkel ik een innovatiecultuur in mijn organisatie

02/07/21 - 13u00-14u00 - Gratis webinar
Innovatie ontstaat in een open cultuur, waar ruimte is voor experiment buiten de betreden paden. Een cultuur waarin ownership wordt gegeven. In dit webinar van een uur focussen we op de speerpunten voor een goede innovatiecultuur in jouw organisatie. Innoveren is veranderen, en dat vergt een begeleidende cultuur. Als mens staan we vaak weigerachtig tegenover verandering. Om die verandering goed te kaderen, zodat iedereen mee denkt en is, moeten we een cultuur vestigen en onderhouden.
Schrijf hier in

Het webinar is een inleiding op de Community of Practice over Innovatie die Blenders en WAAI starten op 3 september 2021. Deze Community zal over de periode van 1 jaar 6 keer samenkomen. Je kan je daarvoor inschrijven op de site van WAAI of Blenders.

Een innovatiecultuur - Hoe begin ik eraan?

Een innovatiecultuur vergt een veilige ruimte waarin mensen kunnen experimenteren. Medewerkers moeten daartoe een mandaat en de financiële ruimte krijgen en de successen van hun testen kunnen delen. Bovendien is het belangrijk dat medewerkers in en buiten de organisatie samenwerkingsverbanden kunnen leggen die buiten de normale werking vallen.

  • Een veilige ruimte waar falen is toegestaan

In organisaties zijn we doorgaans heel erg gefocust op resultaat. Dat kan een financieel of een productiviteitsresultaat zijn. Eigen aan onderzoek en experiment in functie van innovatie is dat resultaat niet te voorspellen valt. Zodra we de gekende weg verlaten, is de bestemming onzeker. Daarom is het van belang dat we bij de ontwikkeling van een innovatiecultuur focussen op intentie en niet op resultaat. Zo krijgen medewerkers de ruimte om de beloofde inspanningen te doen zonder vooraf te vrezen afgerekend te worden op een onvoorspelbaar resultaat.

  • Financiële ruimte waarin kan worden gewerkt

Wanneer medewerkers een mandaat krijgen om te experimenteren of te onderzoeken is het goed om vooraf de financiële ruimte te bepalen waarin kan worden gewerkt. Zo kunnen ze zelf de grenzen bewaken. Bij het bepalen van die financiële ruimte moeten realistische doelen worden gesteld en middelen worden voorzien. Die middelen zorgen ervoor dat er voldoende ruimte is om tot resultaat te komen en dat medewerkers zich gesteund voelen.

  • Deel je successen en ondersteun het geloof

Innovatie gaat doorgaans niet in rechte lijn. Om het vertrouwen in een innovatieproces te bestendigen en te laten groeien, is het van belang om eerste successen te delen, hoe klein die ook zijn. Dit delen van successen geeft vertrouwen aan zij die met het proces bezig zijn en zij die het moeten beoordelen of aan de zijlijn staan. Het creëert betrokkenheid en enthousiasme.

  • Maak plaats voor nieuwe samenwerkingsverbanden

Innovatie van diensten en producten gaat vaak gepaard met nieuwe en andere samenwerkingsverbanden. Die kunnen ontstaan in en buiten de eigen organisatie. De hiërarchie en de verbanden die in een organisatie aanwezig zijn, ondersteunen de huidige manier van werken en de huidige dienstverlening. Wanneer we het aanbod willen veranderen, moeten we ook toestaan dat daartoe andere samenwerkingen nodig kunnen zijn. Een openheid om binnen die ‘veilige ruimte’ ook te experimenteren met nieuwe samenwerkingen kan cruciaal zijn.

De agenda

  • 13u00 – 13u15: Creëer een veilige ruimte met plaats voor experiment
  • 13u15 – 13u25: Faseer het testen en deel de successen
  • 13u25 – 13u35: Zet nieuwe samenwerkingen op
  • 13u35 – 13u50: Concrete cases: aan de hand van je eigen ervaringen bespreken we hoe je dit concreet kan aanpakken
  • 13u50 – 14u00: Tips om te starten + afsluitende vragen

Wil jij ook meer weten over het ontwikkelen van een innovatiecultuur in jouw organisatie?

Schrijf dan snel in voor dit boeiende webinar!
Klik hier
Logos Blenders WAAI transparant1

Contactpersoon