Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

cases

Foto Artikel Digidak Nb Spk 01 18

GiDS

GiDS, geïntegreerde digidak in een sociale woonwijk, is een haalbaarheidsstudie om te onderzoeken of een digidak kan worden ingebed in een sociale woonwijk of appartementsblok van een sociale huisvestingsmaatschappij.

Periode

01/01/2017 - 31/10/2017

Blenders contactpersoon

Kris Verellen

Rol Blenders

Trekker

Partners

Agentschap Innoveren & Ondernemen - Sociale Huisvestingsmaatschappij DE ARK - Sociale InnovatieFabriek
Bekijk alle partners

Doelen GiDS

  • Met GiDS (een digidak in een sociale woonwijk) verkent digidak een nieuwe product-markt combinatie. Wij willen in een concrete situatie zien of de inbedding van een digidak mogelijk is en waaraan deze digidak moet voldoen om een meerwaarde op te leveren voor zijn bewoners en de buurt errond.
  • Digidak en DE ARK denken dat een digidak binnen een sociale wijk of appartementsblok een meerwaarde oplevert voor digidak en DE ARK. Klopt deze veronderstelling?
  • Wij willen afchecken bij andere sociale huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen of zij net als DE ARK deze meerwaarde zien.
  • Om het aanbod van digidak in een sociale wijk te kunnen vermarkten, willen we de indicatoren vastleggen die een weerspiegeling zijn van de sociale impact die digidak realiseert binnen een ingebedde digidak. Hiervoor kijken we in samenwerking met de Sociale InnovatieFabriek o.a. naar Impact First, SROI of andere methodologieën.