Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

Blik-open-er

Logo Blikopener5

Blik-open-er

De keuze voor het project Blik-open-er kwam niet uit de lucht gevallen. Zoals ook blijkt uit onderzoek stelden we vast dat er kinderen met diverse culturele achtergronden wel een plekje vinden in de buitenschoolse kinderopvang, maar dat daartegenover veel minder een begeleidersteam staat met diverse culturele achtergrond. Hier liggen diverse oorzaken aan ten grondslag.

Blenders contactpersoon

Sarah Ostyn

Over Blik-open-er

Blik-open-er is tot stand gekomen mede dankzij de steun van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF).

Met Blik-open-er willen we belemmeringen tot integratie en samenwerking in de buitenschoolse kinderopvang aanpakken.

Blik-open-er brengt vrijwilligers met een migratieachtergrond en buddy’s uit de begeleidingsteams van de buitenschoolse kinderopvang samen. Via spel, vorming, samenwerking en communicatie komen we tot intercultureel handelen.

We kiezen er gericht voor mensen met diverse culturele achtergronden ervaringen te laten opdoen in de buitenschoolse kinderopvang. Zo vergroten we voor hen de kans op het behalen van een ervaringsbewijs en/of stap naar een potentiële job en komen we eveneens tegemoet aan de arbeidskrapte in deze sector.

Via samenwerking, spel en communicatie ontstaan respect en begrip voor de ander. Op die manier draagt Blik-open-er actief bij tot integratie, racismebestrijding en intercultureel handelen.

Omdat we in dit project niet alleen de begeleidingsteams bereiken, maar ook de kinderen, is de impact nog groter: door hen te laten spelen in een intercultureel kader leren ook zij te handelen in een interculturele context.

Logos Hivset Blenders Kiko
Amif Banner