Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

activiteit

Combinatielogo Esf 0 1 Aangepast1

SWITCH Kempen - Ervaringsgericht leren bij een andere werkgever

BLENDERS start het innovatieproject SWITCH Kempen om ervaringsgericht te leren bij een andere werkgever.

Voor veel werknemers zou het in het kader van de ontwikkeling van hun loopbaan erg interessant kunnen zijn om eens een tijdje ervaring op te doen op een werkvloer bij een andere werkgever. Ook voor werkgevers zelf zou zo’n uitwisselingstraject interessante voordelen bieden.

Het Europees Sociaal Fonds wil deze werkwijze in Vlaanderen stimuleren, en vraagt BLENDERS om in de Kempen een werkwijze hiervoor uit te werken. Dit willen we graag doen samen met een 10-tal geïnteresseerde werkgevers.

Samen met enkele bedrijven, social profit spelers, onderwijs- en/of onderzoeksinstellingen, … ontwerpen we dit jaar een methodiek om korte ervaringsgerichte uitwisselingen te faciliteren. We zullen meteen bij de betrokken werkgevers ook vrijwillige kandidaat-werknemers mobiliseren die hier vanaf 2020 zelf in wensen te stappen, en voor hen geschikte werkplekken opsporen.

Werkgevers die interesse hebben om hieraan mee te werken, kunnen zich melden bij Stefan Helsen.

Wil je graag meer informatie over het project? Contacteer dan Stefan

Het project SWITCH Kempen is tot stand gekomen mede dankzij de steun van Vlaanderen en ESF.

Bijdrage vanuit ESF: 74.000 euro
Bijdrage vanuit VCF: 111.000 euro

powered by Typeform