Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

Flourishing Organisations2

Op weg naar een bloeiende onderneming?

Begin 2020
BLENDERS ontwikkelt een nieuwe opleiding voor CEO’s, zaakvoerders of organisatieverantwoordelijken waarin je leert hoe jouw onderneming stap voor stap te transformeren tot een bloeiende organisatie.
Meer info?

Een bloeiende organisatie of flourishing organisation wil op een positieve manier een bijdrage in de samenleving leveren, en streeft er voortdurend naar om het potentieel van haar stakeholders te helpen ontwikkelen. Onderzoek wijst uit dat bedrijven die zich op deze manier opstellen, het ook financieel beter doen dan gemiddeld. Winst maken is niet langer het belangrijkste doel, maar wel één van de resultaten …

Hoe mooi zou het zijn mochten steeds meer bedrijven en organisaties zich ontwikkelen tot een flourishing organisation?

Met dat doel ontwikkelt BLENDERS momenteel een nieuwe opleiding die ondernemingsverantwoordelijken leert wat een flourishing organisation inhoudt, hoe zich dit vertaalt in het bedrijfsmodel, in de waardepropositie, in de organisatiestructuur en -cultuur.

Omdat een transformatie naar een bloeiende organisatie maar mogelijk is als ook de CEO hier ‘klaar’ voor is, besteden we in deze opleiding ook de nodige aandacht aan persoonlijke ontwikkeling.

De opleiding loopt over zes dagen, in drie blokken van telkens twee dagen, gespreid over drie maanden. Tussen de lesblokken door worden de deelnemers gevraagd om huiswerk uit te voeren.

Momenteel loopt het piloottraject met een eerste groep deelnemers. We starten een volgende opleiding begin 2020.

Wil je meer informatie?

Contacteer dan Bart
Via deze link