Wij gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

activiteit

Arrows

Let's Blend TRAJECT: SUSTATOOL

20 september 2019 - 31 augustus 2020
Schrijf hier GRATIS in
Als duurzaamheidsambassadeur helpt Blenders jouw organisatie met het opstellen en implementeren van een daadkrachtig duurzaamheidsbeleid. We doen dit door je de praktische SUSTATOOL-methodiek aan te reiken. We scheppen een kader waarin reeds bestaande en toekomstige acties in passen, met een focus op het maximaliseren van de toegevoegde waarde van je bedrijfsactiviteiten. Samen met tientallen andere organisaties/bedrijven ga je vervolgens aan de slag en vormen we een lerend netwerk. Doet ook jouw bedrijf of organisatie mee aan dit GRATIS traject?
Combo Header

Wat is duurzaam ondernemen niet?

Duurzaamheid wordt jammer genoeg nog te vaak misbegrepen en is een containerbegrip geworden. Het wordt wel eens verkeerdelijk énkel geassocieerd met fair trade, zonnepanelen, bioproducten of goede doelen. Of het wordt slechts oppervlakkig toegepast zonder achterliggende systematiek.

Men ziet duurzaamheid nog te veel als iets wat in de marge meespeelt en alleen maar tijd en energie kost en amper iets oplevert voor het bedrijf of de organisatie zelf. Dat is een gemiste kans, want een efficiënt duurzaamheidsbeleid hoeft niet eens zo moeilijk te zijn...

Wat is duurzaam ondernemen dan wél?

Duurzaam ondernemen staat eigenlijk synoniem voor efficiëntie en je gezond verstand gebruiken.
Het gaat over het maximaliseren van de toegevoegde waarde van je bedrijfsactiviteiten voor zoveel mogelijk betrokkenen. En tegelijk het minimaliseren van de interne en externe milieu- en sociale kosten die gepaard gaan met bedrijfsprocessen (productie etc.). Duurzaamheid is 20% innovatie en 80% optimalisatie


Een doordacht duurzaamheidsbeleid hoeft geen pijn te doen of veel geld te kosten. Integendeel! Het kan een belangrijke bijdrage leveren aan je groeistrategie en juist geld opleveren.


Wellicht ga je als organisatie op vele vlakken al duurzaam aan de slag. Heeft jouw organisatie wel de wil om al deze losse acties aan elkaar te koppelen, maar nog geen systematische manier gevonden om dit ook daadwerkelijk te doen? Dan brengt BLENDERS raad! Hieronder lees je hoe we dit aanpakken.

Schrijf jouw organisatie hier in

Wat mag je verwachten?

We nemen je mee in een traject waar we je enerzijds op weg helpen met de Sustatool-methodiek, met ondersteuning van bedenker en UA-professor Hans Verboven. Anderzijds geven we vorm aan een lerend netwerk waar nuttige tips & tricks uitgewisseld kunnen worden en waardevolle ontmoetingen tot stand komen.

Sustatool?

De methode is gebaseerd op academische studies, inzichten rond project- en changemanagement en vooral de praktijktest bij een vijftiental ondernemingen over een periode van meer dan 2 jaar.

De Sustatool-methode biedt een managementproces-aanpak waarbij diverse duurzaamheidsaspecten op systematische wijze in de dagelijkse werking uitgerold en gemonitord kunnen worden. De Sustatool is een toegankelijke, praktische, no-nonsense aanpak gebaseerd op een systeem van continue verbetering: je kijkt naar wat er reeds gebeurt binnen jouw organisatie en wat anderen doen. Vervolgens zet je in op wat je beter wil doen. Je koppelt de gekozen acties aan jouw doelstellingen, jouw projectplanning en projectuitvoering. Ten slotte voer je een controle uit om te zien of jouw doelstellingen werden bereikt.

Label Verticaal

  • Sustatool inspireert: doe een scan en je krijgt een plan met acties
  • Zorgt voor structuur in de initiatieven die je al neemt: resultaten worden zo zichtbaar en meetbaar
  • Helpt duurzaamheid integreren in de bedrijfsstrategie: wordt zo een automatisme op elk niveau vanuit het hart van bedrijf
  • Deze methode betrekt werknemers en beloont initiatieven
  • De Sustatool verbindt + versterkt het netwerk rond je bedrijf: bevordert kansen waar je ze niet vermoedt
  • Legt de link tussen SDG's en maatschappij en creëert visibiliteit
  • De geïnvesteerde tijd verdien je dubbel en dik terug: via betere werkmethodes en efficiënter gebruik van bronnen

Lerend netwerk

50 organisaties die allemaal in +/- dezelfde tijdspanne aan de slag gaan met eenzelfde methodiek, het kan niet anders dan dat daar nuttige tips & tricks uit voortvloeien. Waar de ene tegenaan loopt, gaat bij de ander van een leien dakje en andersom.

Eens per kwartaal organiseren we een bijeenkomst.

Het eerste instapmoment vond plaats op 24 mei. Een tweede instapmoment gaat door op vrijdag 20 september. Aangezien de Sustatool-methode gebaseerd is op de principes van projectmatig werken, gaan we op deze namiddag dieper in op het aanduiden van een interne trekker, het faciliteren van de workshops, het samenstellen van een stuurgroep en het gebruik van de Sustatool als project management tool.

Met die bagage zetten we alle organisaties afzonderlijk aan het werk, elk met hun individuele trekkers en stuurgroepen. Maar we laten jullie niet aan jullie lot over. We plannen namelijk elk kwartaal een bijeenkomst waarop de trekkers samen komen, waar we de voortgang bespreken. Volgende bijeenkomsten zullen in onderling overleg gepland worden in volgende periodes: september & december 2019 + maart & juni 2020.

Vanuit Blenders houden we tussentijds regelmatig contact om individuele begeleiding te voorzien waar nodig.

Voor meer info en vragen kan je steeds terecht bij Herwin
powered by Typeform